Aktuality

Predĺženie prázdninového režimu Slovak Lines 08.01.2021 – 24.01.2021


Na základe rozhodnutia BSK sa predlžuje prázdninový režim na prímestských spojoch Slovak Lines.

08.01.2021 – 24.01.2021

– 010526 – Viničné – Slovenský Grob – Limbach – Pezinok

– 102426 – Bratislava – Pezinok – LimbachČítať viac...

Stránkové hodiny na OR PZ Pezinok

– Stránkové hodiny na OR PZ Pezinok – stiahni tuČítať viac...

Oznam

V súlade s novoprijatými opatreniami Úradu vlády SR a hlavného hygienika SR oznamujeme, že od 1.1.2021  

 • Obecný úrad v Limbachu
 • Knižnica

sú zatvorené pre verejnosť do 24.1.2021.

V  prípade potreby kontaktujte pracovníkov OÚ mailom na : oulimbach@gmail.com alebo na uvedených tel. číslach:

Ekonóm:    0911 655 454

Stočné, odpady:      0915 749 454

Dane a poplatky: 0911 740 579

Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242

Technický úsek   0911 918 148

Stavebný úrad: 0918 327 052

 

Podávanie žiadostí je možné podávať prostredníctvom poštovej prepravy alebo prostredníctvom  portálu slovensko.sk, príp. vhodením do poštovej schránky  umiestnenej pri vchode na budove obecného úradu.

Platby je možné vykonávať iba prostredníctvom pošty, vkladom na účet obce príp. prostredníctvom internetbankingu. Čítať viac...

Prísnejší lockdown

Od 1. januára 2021 v čase od 05:00 do 24. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

 Všetkým osobám na území Slovenskej republiky vláda odporúča:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

 Zdroj: korona.gov.skČítať viac...

Vývoz plastov

Obec po dohode so spoločnosťou Marius Pedersen uskutoční mimoriadny vývoz plastov.
Obecní pracovníci budú plastový separovaný odpad zbierať v dňoch 11-13.1.2021 podľa
nasledovných ulíc:

11.1.2021 – Černicová, Silvánska, Gaštanová, Limbová, Malokarpatská, Cinorínska, Pod
Dublami
12.1.2021 – SNP, Vinohradnícka, Priečna, Školská, Pri kockách, Raková, Iršajská, Vavrinecká
13.1.2021 – Záhradná, Družstevná, Potočná, 1.mája, Slnečná, Sadová

Plastový odpad je potrebné vyložiť v žltých vreciach pred dom v ranných hodinách v deň
zberu (najneskôr do 8.00hod). Ďalší pravidelný zber odpadu bude podľa harmonogramu
spoločnosti Marius Pedersen 27.1.2021.Čítať viac...

Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu odpadov na rok 2021 – stiahni tuČítať viac...

Oznam ORPZ Pezinok – zmena stránkových hodín

– Oznam ORPZ Pezinok – zmena stránkových hodín – stiahni tuČítať viac...

Oznam

V súlade s novoprijatými opatreniami Úradu vlády SR a pandemickej komisie
oznamujeme, že:
▪ Obecný úrad v Limbachu
▪ Knižnica
▪ Základná škola
▪ Materská škola
sú zatvorené pre verejnosť od 21.12.2020 do 10.1.2021.
V prípade potreby kontaktujte pracovníkov OÚ mailom na : oulimbach@gmail.com alebo na
uvedených tel. číslach:
Ekonóm: 0911 655 454
Stočné, odpady: 0915 749 454
Dane a poplatky: 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242
Technický úsek 0911 918 148
Stavebný úrad: 0918 327 052

Podávanie žiadostí žiadame zasielať poštovou prepravou alebo prostredníctvom portálu
slovensko.sk, príp. vhodením do poštovej schránky umiestnenej pri vchode na budove
obecného úradu.
Platby je možné vykonávať iba prostredníctvom pošty, vkladom na účet obce príp.
prostredníctvom internetbankingu.Čítať viac...

Odporúčanie RUVZ

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou odporúča RUVZ, aby obce neprenajímali trhové miesta s ambulantným predajom pokrnov a nápojov (vianočné trhy) a ani sami neorganizovali podujatia tohto charakteru. Zároveň odporúča RUVZ, aby mestá a obce zakročili proti prebiehajúcim podujatiam tohto charakteru. V zmysle tohto  žiadame všetkých podnikateľov a združenia, aby rešpektovali  dané odporúčanie.Čítať viac...

Rozpočtové opatrenie obce Limbach č.4/2020Čítať viac...

Dotácie v súvislosti s pandémiou Covid-19Čítať viac...

Rozpočtové opatrenie č.3/2020Čítať viac...

Výzva – Západoslovenská distribučná a.s.Čítať viac...

Pojazdný Mikuláš v Limbachu

Na známosť sa dáva, že v nedeľu 6.12. od 16:00 do cca 19:00 bude netradične po uliciach Limbachu chodiť pojazdný Mikuláš sprevádzaný „Mikulášskym vozom“, z ktorého spolu so svojimi pomocníkmi porozdáva darčeky deťom čakajúcim pri svojich domoch alebo na vytýčenej trase. Takto poteší deti bez toho, aby sa ich stretlo na jednom mieste veľa a budú dodržané opatrenia.
Prosí vás, aby ste sa nezhromažďovali sa na jednom mieste. Zastaví kdekoľvek na trase. Trasa s orientačnými časmi príchodu je v prílohe.
Už sa na vás teší. 🎅👼 a😈

Plagát Mikuláš
trasa Mikuláš finČítať viac...

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov – Slovak LinesČítať viac...

Návrh rozpočtu obce Limbach 2021Čítať viac...

Návrh na odpis pohľadávokČítať viac...

Dôvodové správy a návrh uzneseniaČítať viac...

Pozvánka na 4. riadne OZ + usmernenieČítať viac...

Návrhy VZNČítať viac...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Milí priatelia,

Blíži sa adventný a vianočný čas. Čas, kedy sa o trochu viac, ako počas celého roka, snažíme pomáhať.

Možno ste si všimli, že aj tento rok (konkrétne do 6. decembra) sa môžete zapojiť do celoslovenskej charitatívnej zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“.

Svojou troškou môžete potešiť seniora v Limbachu.

Stačí, ak do škatule od topánok (ktorú obalíte baliacim papierom) vložíte niečo, čo našich starkých poteší. Môže to byť niečo voňavé, niečo sladké, či niečo na čítanie. Konkrétne príklady nájdete v letáku v prílohe.

Naplnenú krabicu od topánok následne prinesiete na zberné miesto na Vinohradnicku 15.  Predtým však kontaktujte p. Adrianu Strečanskú, najlepšie smskou alebo cez whatsapp na čísle 0917974270 a dohodnite si termín odovzdania Vašej čarovnej škatule. A nezabudnite do nej pribaliť aj kúsok lásky.😁

Pred Vianocami krabicami obdarujeme najmä tých seniorov v Limbachu, ktorí žijú sami.

Ďakujeme, že pomáhate.

 Vasi Liraci

Kolko lasky sa zmesti do krabice od topanokČítať viac...

Oznámenie o predĺžení prázdninového režimu – Slovak LinesČítať viac...

Poďakovanie obyvateľom

– Poďakovanie obyvateľom – stiahni tuČítať viac...

Aplikácia SOM Limbach

Limbach_facebook_post_photoČítať viac...

Uznesenie vlády SR č.693

– Uznesenie vlády SR č.693 – stiahni tuČítať viac...

Informácie k celoplošnému testovaniu Covid-19Čítať viac...

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19Čítať viac...

Zmena organizácie dopravy medzi BA a Svätým Jurom – uzávierka cesty II/502 – SLOVAK LINESČítať viac...

Dôležité informácieČítať viac...

Sčítanie domov a bytovČítať viac...