Aktuality

Limbašský deň

– Limbašský deň – pozvánka – stiahni tu



Čítať viac...

Ako správne triediť odpad

– Ako správne triediť odpad – Stiahni tu



Čítať viac...

Oznam

Milí Limbašania,

v prípade, ak uvidíte zabehnutého alebo túlavého psa môžete využiť službu na odchyt psov a zavolať na telefónne číslo:
0948 684 548.
Pracovníci služby psíka odchytia a v spolupráci s obecným úradom zistia majiteľa. Služba je pre oznamovateľa bezplatná.



Čítať viac...

Deň otvorených dverí v ZŠ Limbach

– Deň otvorených dverí v ZŠ Limbach – stiahni tu



Čítať viac...

Zápis do Materskej školy v Limbachu



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – 20.3.2018



Čítať viac...

Čítanie v knižnici – Peter Opet – Život Adama 2

Peter opet-1



Čítať viac...

Maľovanie Veľkonočných vajíčok

ostern (1) copy



Čítať viac...

Výstava vín – Limbašský čepák

Limbašský Čepak-1



Čítať viac...

OZNAM

Obec Limbach oznamuje, že od 13. 03. 2018 je na dvore obecného úradu,  pri ZŠ Limbach  a na zbernom dvore – areál LVD pri ČS JURKI  pristavený nový 1100 l kontajner na zber separátov –  TETRA PACK. Rozpis na vývoz TETRAPACK obalov je zverejnený na web. stránke Obci Limbach.

TETRAPACK obaly je potrebné vypláchnuť a stlačiť.



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Gaštanová, Limbová, Malokarpatská, Vinohradnícka

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Cintorínska, Družstevná, Gaštanová, Malokarpatská, Podlesná, SNP, Vinohradnícka, Záhradná, Športová



Čítať viac...

PROGRES – Oznam o zmene v KDS

– Oznámenie PROGRES – zmena analógového vysielania



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – Cintorínska 22, Podlesná, Záhradná 85

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Podlesná, Cintorínska 22, Záhradná 85



Čítať viac...

Oznámenia o prerušení dodávky el.energie


– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Potočná ul.
– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Lajtne, Slnečné údolie, Sadová ul.



Čítať viac...

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ – stiahni tu



Čítať viac...

Fašiangová zábava v ZŠ

FASIANGOVA zabava 2018-ZS LIMBACH-1



Čítať viac...

Koštovka limbašských vín

KOSTOVKA



Čítať viac...

Výzva – orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí

Výzva – orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí – Stiahni tu



Čítať viac...

Adventné trhy a Mikuláš v Limbachu

Adventné trhy a Mikuláš 2017



Čítať viac...

Projekt “Trhové miesto” a “Gaštanica”

– Trhové miesto – stiahni pdf

– Gaštanica – stiahni pdf



Čítať viac...

Pozvánka na zabíjačku

zabijačka



Čítať viac...

Pozvánka na ekumenický koncert

plagat



Čítať viac...

Pozvánka – bezplatné zmeranie očného tlaku

zoom-optika-plagat



Čítať viac...

Pozvánka na Gulášpárty v Materskej škole

Guláš párty - MŠ-page-001



Čítať viac...

!!! Upozornenie!!!

Vážení občania,

OÚ Limbach dnes dostal od občanov upozornenie, že im telefonujú neznáme osoby, ktoré sa predstavujú ako Obecný úrad  so zámienkou vykonať revíziu plynového kotla. Obec nemá nahlásené žiadne osoby, ktoré by túto činnosť mali v obci vykonávať. Preto Vás žiadame, aby ste boli obozretní, nikoho nevpúšťali do domu  a zapísali si telefónne číslo príp. iný kontakt na tieto osoby a neodkladne nám ich oznámili. Obec už upozornila aj policajný zbor v Pezinku o tejto činnosti.


Čítať viac...

Mesiac úcty k starším



Čítať viac...

Informácie k voľbám



Čítať viac...

Organový koncert v Evanjelickom kostole

Dovoľujeme si Vás pozvať na organový koncert, ktorý sa uskutoční 8.10.2017 o 17,00 hod v Evanjelickom kostole v Limbachu. Vstupné je dobrovoľné.



Čítať viac...

Jablkové hodovanie

Jablkové hodovanie



Čítať viac...

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2017 – výzva

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2017 – výzva – Stiahni tu



Čítať viac...