Aktuality

SOM – Správy o meste – mobilná aplikácia

SOM – Správy o meste – leták – stiahni tuČítať viac...

elektronická adresa na zasielanie žiadostí o vydanie voličského preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu

Elektronická adresa na zasielanie žiadostí o vydanie voličského preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu – stiahni tuČítať viac...

Zmena otváracích hodín – pošta Limbach

Zmena otváracích hodín – Pošta Limbach – stiahni tuČítať viac...

Varovanie ORPZ v Pezinku – seniori

Varovanie ORPZ v Pezinku – seniori – stiahni tuČítať viac...

Výstava obrazov Tatiany Kozákovej & Limbašský veľkonočný rínek

malovanie vajec-1Čítať viac...

Výsledky volieb prezidenta SR 1. kolo, zo dňa 16.3.2019 za obec LimbachČítať viac...

Stolnotenisový limbašský turnaj

Stolnotenisový limbašský turnaj-rotated-1Čítať viac...

Dvor separovaného odpadu – oznam

Dvor separovaného odpadu – oznam – stiahni tuČítať viac...

Kontakty na volebné okrsky

Kontakty na volebné okrsky – stiahni tuČítať viac...

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena OVK – Eurovoľby

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena OVK – Eurovoľby – stiahni tuČítať viac...

Oznam – deratizácia 2019Čítať viac...

Deň otvorených dverí v ZŠ a zápis do 1.ročníka ZŠ

Deň otvorených dverí v ZŠ – stiahni tu
Zápis do 1. ročníka ZŠ – stiahni tuČítať viac...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR – stiahni tuČítať viac...

Oznámenie – zápis do MŠ v Limbachu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Limbach

Oznámenie – zápis do MŠ v Limbachu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Limbach – stiahni tuČítať viac...

Voľby do Európskeho parlamentuČítať viac...

Oznámenie – elektronická adresa na doručenie žiadosti pre vydanie voličského preukazu

Oznámenie – elektronická adresa na doručenie žiadosti pre vydanie voličského preukazu – stiahni tuČítať viac...

Prečo máme drahší odpad

V Limbachu sme vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2019 schválili aj ceny vývozu a likvidácie odpadov.
Ceny sme vypočítali z:

  • výšky poplatkov, ktoré obec musí platiť za odvoz komunálneho odpadu (zber, manipuláciu a odvoz spoločnosťou Marius Pedersen)
  • skládkovanie komunálneho odpadu na skládke odpadov Dubová
  • Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby na bioodpad z domácností)
  • Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu (spoločnosť EBA – hnedé nádoby na bio odpad z domácností)
  • Odvoz zeleného odpadu (dvor separovaného odpadu)
  • Skládkovanie zeleného odpadu v JV Intersad (z dvora separovaného odpadu)
  • Likvidácia čiernych skládok (likvidácia a odvoz ako aj skládkovanie)
  • Separovaný zber odpadu je v réžií spoločnosti Natur Pack s.r.o. a obec ho neplatí.

 

Už v roku 2017 vláda pripravovala zákon o nových poplatkoch za skládkovanie odpadu, v ktorom sa plánovalo zvýšenie zákonného poplatku za skládkovanie od roku 2019. Zákon bol schválený a okrem medziročného zvýšenia poplatkov za vývoz, zvyšujú sa aj poplatky za samotné skládkovanie odpadu a aj poplatok štátu.

Toto zvýšenie cien má za následok úpravu cien za odpad aj v Limbachu. Cena ktorú uhrádzajú domácnosti za odvoz a likvidáciu odpadu je porovnateľná so susednými obcami. Najmarkantnejšie však je zvýšenie cien BIO odpadu. Naša obec vynakladá nemalé finančné prostriedky na likvidáciu zeleného odpadu a to ako z dvora separovaného odpadu, tak aj za vývoz nádob z domácností. Mnoho ľudí si predstavuje, že napríklad kompostáreň platí za dovezený bio odpad, keďže ho používa na ďalšie spracovanie a obchoduje s ním. Žiaľ nie je tomu tak, za túto komoditu – jej skládkovanie – musí každý zaplatiť. Bolo preto nutné ceny upraviť. Aby sme však pomohli domácnostiam v znížení nákladov na odpad, obec získala dotáciu na kompostéry do domácností, ktoré budú v najbližšej dobe distribuované záujemcom. Taktiež sme umožnili domácnostiam zmeniť veľkú 240 l nádobu na komunálny odpad za malú nádobu, čo v minulosti nebolo možné.

Domácnosti, ktoré triedia odpad (plasty, papier, kovy, tetrapacky, olej a ďalšie) a nenaplnia 240 l nádobu na komunálny odpad, môžu požiadať o výmenu nádob za 120 l nádobu do konca februára.

Ceny za vývoz a likvidáciu odpadov budú prepočítané ku koncu roka 2019, kedy sa bude pripravovať nové VZN. Verím, že zvýšenie cien za odvoz a likvidáciu odpadov nás bude motivovať k väčšej separácii odpadov a tak znížime ročné výdavky obce čo ovplyvní aj cenu pre domácnosti v budúcom roku.

Adriana ČechovičováČítať viac...

Školský fašiangový ples

ples-page-001Čítať viac...

Koštovka limbašských vín

KOSTOVKAČítať viac...

Piaty ročník Limbašského zimného turnaja

zimny turnajČítať viac...

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republikyČítať viac...

Upozornenie ZSE – orez stromov

Upozornenie ZSE – orez stromov – stiahni tuČítať viac...

Limbašský zimný turnaj vo futbale

zimny turnajČítať viac...

Oznam OÚ

Oznam OÚ – stiahni tuČítať viac...

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Limbach - stiahni tu

Čítať viac...

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných – stiahni tuČítať viac...

Pozvánka – OZ 14.12.2018

Pozvánka – OZ 14.12.2018 – stiahni tuČítať viac...

Oznámenie ZSE – prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznámenie ZSE – prerušenie dodávky elektrickej energie – stiahni tuČítať viac...

Pozvánka – ustanovujúce OZ 20.11.2018

Pozvánka – ustanovujúce OZ 20.11.2018 – stiahni tuČítať viac...

Oznam

Oznámenie OÚ – 12.11.2018 – stiahni tuČítať viac...