Aktuality

Pozvánka na 11.ročník Gulášpárty

Pozvánka na 11.ročník GulášpártyČítať viac...

ŠÚ SR – zisťovanie stavu zdravia

ŠÚ SR – zisťovanie stavu zdravia – stiahni tuČítať viac...

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2019 – výzva

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2019 – výzva – stiahni tuČítať viac...

Cestovný poriadok počas Vinobrania v Pezinku

Cestovný poriadok počas Vinobrania v Pezinku – stiahni tuČítať viac...

Vínny piknik

mapka67828213_2525925087459161_5703622431994806272_oČítať viac...

Oznam – odovzdávanie kompostérov

Oznam – odovzdávanie kompostérov – stiahni tuČítať viac...

75.výročie SNP v Limbachu

vatraČítať viac...

Limbašské dožinky

limbašské dožinkyČítať viac...

Prerušenie distribúcie elektriny – 6.9.2019

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie – 6.9.2019 – stiahni tuČítať viac...

Elektronický vývozný kalendárČítať viac...

Článok – Odpad

Kto by nechcel za odvoz smetia platiť menej…

Keď sa koncom minulého roka prepočítavali ceny za odvoz a likvidáciu odpadu, mnoho ľudí sa búrilo, že zvyšujeme ceny. Vtedy sme vychádzali zo skutočného stavu vynaložených finančných prostriedkov na odvoz odpadu – komunálneho, separátov, bio a zeleného a stavebného a ďalších komodít.
Neustálou osvetou vedúcou k triedeniu odpadu sa snažíme znížiť množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom sa platí okrem odvozu aj skládkovanie. Tento rok sme pristúpili k možnosti výmeny nádoby na komunálny odpad pre fyzické osoby z 240 l na 120 l pre tie domácnosti, ktoré poctivo separujú a stačia im menšie nádoby. Tým sa im samozrejme znížil aj poplatok za komunálny odpad. Niektorí to však poňali úplne zlým spôsobom. Nádoby majú síce menšie, ale odpad, ktorý sa im do nich nezmestí privezú do dvora obecného úradu a vytvárajú nám tu skládku odpadu všakovakého druhu. I napriek tomu, že tu máme umiestnené kontajnery na zber konkrétneho separovaného odpadu, svoj odpad dávajú krížom krážom do kontajnerov, ako sa im to podarí. Tak napr. v plastoch máme papier, v kontajneri na papier máme konzervy a nájde sa tu aj komunálny odpad. Mimo to, si každý týždeň vo dvore obecného úradu nájdeme rôzne kosačky, plastové nádoby, bazény, rôzne elektrospotrebiče a podobne. Všetko to, čo by mali občania likvidovať v rámci organizovaného zberu elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu, ktorý obec vykonáva v zmysle zákona 2x do roka ( na jar a na jeseň). Podľa ich názoru – načo to budem odkladať do jesene alebo do jari, keď to môžem hneď vyviezť k úradu….
Rovnako máme skúsenosť, že občania si „ radi“ počkajú na zatvorenie zberného dvora, pretože elektroodpad, veľkoobjemový odpad, pneumatiky, izolačnú krytinu, linoleum, pletivo a pod. by im pracovník OÚ neodobral. Tak radšej po otváracích hodinách alebo mimo nich nám tento odpad vyložia pred Dvor separovaného odpadu, veď obec nech si ho zlikviduje….
Nehovoriac o tom, že pracovníci obecného úradu sú mnohokrát častovaní urážkami často vulgárnymi od občanov za to, že si ich dovolia upozorniť na dodržiavanie pravidiel zberu separovaného odpadu a odmietnu im ho odobrať.
Na základe týchto skutočností UPOZORŇUJEME občanov, že náklady za likvidáciu, skládkovanie a odvoz tohto odpadu nad rámec našich zberných nádob či už zo dvora obecného úradu, Dvora separovaného odpadu alebo akýchkoľvek čiernych skládok v katastri obce za celý kalendárny rok sú započítavané do celkových nákladov za odvoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu v obci. To znamená, že tieto náklady sa odrazia aj v celkovej cene za odpad pre domácnosti v ďalšom kalendárnom roku.
Buďme preto viac všímaví a kontrolujme sa navzájom. Upozorňujme občanov, ktorí nedodržiavajú pravidlá a pre ich drzosť a aroganciu sa nám náklady na likvidáciu odpadu značne navyšujú. Tak isto, keď spozorujete , že niekto dáva odpad tam, kam nemá, oznámte to prosím na úrade ( ŠPZ, príp. meno osoby – ak ju poznáte) Len spoločnými silami môžeme eliminovať tieto nežiadúce „vývozy“ odpadu.
A v prvom rade, každý musíme začať od seba!

dvor
Dvor obecného úradu…


Čítať viac...

OZNAM – HaZz Pezinok

Oznam – HaZz – stiahni tuČítať viac...

Zmeny cestovných poriadkov

Cestovný poriadok – prázdniny 2019
Zmeny cestovných poriadkov platné k 1.7.19Čítať viac...

Upozornenie ORPZ v Pezinku

Upozornenie OR PZ – križovatka Pezinok – stiahni tuČítať viac...

Vývozný kalendár komunálneho a separovaného odpadu – 2.polrok 2019

Vývozný kalendár komunálneho a separovaného odpadu – 2.polrok 2019Čítať viac...

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Limbach

– Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Limbach – stiahni tuČítať viac...

Slovak Lines, a.s. – OZNAM

Slovak Lines a.s.  oznamuje občanom, 

že v cestovnom poriadku nastali čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019 na linke 

č..102426 Bratislava-Pezinok-Limbach, IDS BK 521

 spoj 12 (Limbach, cintorín 6:30 – Pezinok, žel. st. 6:44) posunutý o 10 minút skôr

(Limbach, cintorín 6:20 – Pezinok . žel. stanica 6:34)Čítať viac...

SOM – Správy o meste – mobilná aplikácia

SOM – Správy o meste – leták – stiahni tuČítať viac...

elektronická adresa na zasielanie žiadostí o vydanie voličského preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu

Elektronická adresa na zasielanie žiadostí o vydanie voličského preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu – stiahni tuČítať viac...

Zmena otváracích hodín – pošta Limbach

Zmena otváracích hodín – Pošta Limbach – stiahni tuČítať viac...

Varovanie ORPZ v Pezinku – seniori

Varovanie ORPZ v Pezinku – seniori – stiahni tuČítať viac...

Výstava obrazov Tatiany Kozákovej & Limbašský veľkonočný rínek

malovanie vajec-1Čítať viac...

Výsledky volieb prezidenta SR 1. kolo, zo dňa 16.3.2019 za obec LimbachČítať viac...

Stolnotenisový limbašský turnaj

Stolnotenisový limbašský turnaj-rotated-1Čítať viac...

Dvor separovaného odpadu – oznam

Dvor separovaného odpadu – oznam – stiahni tuČítať viac...

Kontakty na volebné okrsky

Kontakty na volebné okrsky – stiahni tuČítať viac...

Elektronická adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena OVK – Eurovoľby

Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena OVK – Eurovoľby – stiahni tuČítať viac...

Oznam – deratizácia 2019Čítať viac...

Deň otvorených dverí v ZŠ a zápis do 1.ročníka ZŠ

Deň otvorených dverí v ZŠ – stiahni tu
Zápis do 1. ročníka ZŠ – stiahni tuČítať viac...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR – stiahni tuČítať viac...