Nezaradené

Aplikácia SOM Limbach

Limbach_facebook_post_photoČítať viac...

Uznesenie vlády SR č.693

– Uznesenie vlády SR č.693 – stiahni tuČítať viac...

vinš-page-001Čítať viac...

Uznesenia 3. riadne OZ 10.5.2016

Uznesenia 3. riadne OZ 10.5.2016

Uznesenia 3. riadne OZ 10.5.2016Čítať viac...

Zapisnica-z-1-riadneho-OZ-26-1-2016

Zapisnica-z-1-riadneho-OZ-26-1-2016_Čítať viac...

2013-6-20-ochutnavka-vin-296

[singlepic id=385 w=150 h=150 float=center]Čítať viac...

2013-6-20-ochutnavka-vin-262

[singlepic id=386 w=150 h=150 float=center]Čítať viac...

Vyzva – aktualizacia UPN2014

Vyzva aktualizácia UPN 2014
Príl č 1 Všeobecné informácie
Príl č 2 Návrh na plnenie kritéria
Príl č 3 Zoznam poskyt služiebČítať viac...

Výzva na prekladanie cenových ponúk

Výzva na predkaldanie cenových ponúk – mäso pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – ostatné potraviny pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – pekárenské výrobky pre ŠJ
Výzva na predkladanie cenových ponúk – zelenina – ovocie pre ŠJČítať viac...

verejne obstaravanie – zimna udrzba

Verejné obstarávanie od 1.7.13-zimná údržbaČítať viac...

Verejné obstarávanie – Regenerácia centra obce

Verejné obstarávanie- regenerácia II.Čítať viac...

verejne obstaravanie skolka

verejne obstaravanie skolkaČítať viac...

verejne obstaravanie

Verejné obstarávanieČítať viac...

obstaravanie audit. sluzby

Verejné obstar. audit.služby 05.08.2013Čítať viac...

správne poplatky

Správne poplatky platné od 1.10.2012Čítať viac...

Pozvánka:3.mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstvaČítať viac...

POZVÁNKA: 4 zasadnutie obecného zastupitelstvaČítať viac...

POZVÁNKA: na oslavy SNP a Dňa Ústavy SR

Obec Limbach v spolupráci so ZO SZPB Vás srdečne  pozýva na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa uskutoční
dňa  28. augusta 2012 o 18,00 hod.
na obecnej lúke na Suchom vrchu v Limbachu Tešíme sa na stretnutie.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Hymna SR
3/ Báseň
4/ Spomienkový príhovor
5/ Hoj vlasť moja
6/ Zapálenie vatry
Občerstvenie bude zabezpečené od   16,00 hod .

Obec Limbach v spolupráci so ZO SZPB Vás srdečne  pozýva na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa uskutoční dňa  28. augusta 2012 o 18,00 hod. na obecnej lúke na Suchom vrchu v Limbachu Tešíme sa na stretnutie.
Program:
1/ Otvorenie2/ Hymna SR3/ Báseň4/ Spomienkový príhovor5/ Hoj vlasť moja6/ Zapálenie vatry

Občerstvenie bude zabezpečené od   16,00 hod .Čítať viac...

POZVÁNKA: Na zasadnutie Obecného Zastupitelstva

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 18.6.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

1. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c)       Určenie overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery

4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 16.4.2012 )

5. Návrh Doplnku č. 1/2012 k VZN č. K VZN č. 1/2008  o výške príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole

6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.1.2011.

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011.

8. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2011.

9. Doručené podania na OZ

10. Rôzne

11. Interpelácie poslancov

12. ZáverČítať viac...

OZNAM: o vakcinácii psov a mačiek

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok , dňa 7. bude vo dvore obecného úradu prebiehať povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.
Je potrebné priniesť si so sebou veterinárny preukaz, náhubok pre psov a peniaze na úhradu vakcinácie.

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok ,dňa 7.bude vo dvore obecného úradu prebiehaťpovinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Je potrebné priniesť si so sebou veterinárny preukaz, náhubok prepsov a peniaze na úhradu vakcinácie.Čítať viac...

OZNÁMENIE: Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že n a základe upozornenia ZSE, Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie v celej obci dňa 31.5.2012 v čase od 7,00 do 13,00 hod, bude Obecný úrad zatvorený.

PaedDr. Anna Hrustičová

Starostka obceČítať viac...

OZNAM: Prerušenie dodávky elektrickej energie

Na základe oznamu ZSE, Bratislava oznamujeme, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne:

21.5.2012 v čase od 7,00 do 11,00 hod na ul. SNP č. 20, 21, 22

ul. Vinohradnícka od č. 53 – 88

ul. Školská  č. 2, 3, 4

ul. Športová  č. 1 až 64

30.5.2012 v čase od 8,00 do 13,00 hod na ul. Pri kockách  a Raková ul.

31.5.2022   v čase od 7,00 do 13,00 hod     CELÁ   OBEC  LIMBACHČítať viac...

Návrh zmluvy FK Karpaty Limbach

Návrh – Nájom.zmluva FKTJ z24.04.

osobitný zreteľČítať viac...

POZVÁNKA: na zasadnutie obecného zastupiteľstva

z v o l á v a m

2.mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. 1. Otvorenie

a)       Schválenie programu rokovania

b)      Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

 1. 2. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom športového areálu
 2. 3. Rôzne
 3. 4. Záver


Čítať viac...

Pozvánka na zasadnutie OZ

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. riadne zasadnutie  obecného zastupiteľstva obce Limbach,

ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2012 o 16,30. hod. v budove Obecného úradu v Limbachu,  v zasadacej miestnosti,

s týmto navrhovaným programom:

P r o g r a m :

 1. 1. Otvorenie

a)         Schválenie programu rokovania

b)        Voľba návrhovej komisie

c)         Určenie overovateľov zápisnice

 1. 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
 2. 3. Rokovania obecnej rady – informácia a závery
 3. 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia

a závery (od posledného riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 6.2.2012 )

 1. 5. Schválenie Zmluvy o odpredaji KTR spoločnosti SWAN,a.s..
 2. 6. Schválenie Dohody o postúpení práv a povinností medzi účastníkmi Obec,    SWAN,a.s a PROGRES-TS, s.r.o. .
 3. 7. Schválenie Dodatku zmluvy o prevádzkovaní KTR.
 4. 8. Návrh Doplnku č. 1/2012 k VZN č. 1/2004.
 5. 9. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Limbach.

10. Rekonštrukcia ČOV.

11. Doručené podania na OZ

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. ZáverČítať viac...

Návrh: Prenájom futbalového ihriska!

Pre zobrazenie kliknite sem!Čítať viac...

JARNÉ UPRATOVANIE

V dňoch 30.03.2012 a 31.03. 2012 v rámci jarného upratovania bude otvorený zberný dvor

v čase  od 09.00 – 16.00 hod.

Občania Limbachu budú môcť na zberný dvor priniesť:

Veľkoobjemový odpad – skrine, postele, matrace a iné ( podľa možností v rozloženom stave )

Biologický odpad – tráva, haluzovina

Obec Limbach, SNP č.55, 900 91 Limbach, tel.: 033/6477 221

PaedDr. Anna Hrustičová – starostka obceČítať viac...

Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu – jar 2012

Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu – jar 2012

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1.4.2012 do 15.5.2012:

 1. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
 1. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených  na podnikanie a bývanie, atď. Túto deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
 1. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.


Čítať viac...

Zber elektronického odpadu

dňa 16. apríla (pondelok) o 8,30 hod.

V čase od 7.00 do 8.00 hodiny je potrebné vyniesť pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie:

Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.Čítať viac...

OZNAM o čase a mieste konania volieb

o čase  a mieste konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že

 1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať

10.marca 2012 od 7,00 do 22,00 hod.

 1. miestom konania volieb  podľa trvalého pobytu (občania s trvalým pobytom v Limbachu) je volebná miestnosť – zasadačka  OcÚ , ul. SNP 55, Limbach,

volebný okrsok č.1

UPOZORNENIE:

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným občianskym preukazom.Čítať viac...