Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie OZ 22.10.2019

Výber uznesení OZ 22.10.2019 – stiahni tu

– Zápisnica OZ 22.10.2019 – stiahni tuČítať viac...

Zasadnutie OZ 14.08.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ – 11.6.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ 16.04.2019Čítať viac...

Termíny plánovaných zasadnutí OZ

Termíny plánovaných zasadnutí OZ

12.2.2019; 16.4.2019; 11.6.2019; 24.9.2019; 10.12.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ 12.02.2019Čítať viac...

Zasadnutie OZ 14.12.2018

Výber uznesení 14.12.2018 – stiahni tu
Zápisnica OZ 14.12.2018 – stiahni tuČítať viac...

Ustanovujúce zasadnutie OZ – 20.11.2018Čítať viac...

Oznámenie – 4.riadne OZČítať viac...

3. riadne zasadnutie – OZ 26.6.2018Čítať viac...

2. riadne zasadnutie OZ – 24.4.2018Čítať viac...

1. riadne zasadnutie OZ – 20.02.2018

– Zápisnica OZ – 20.2.2018 – Stiahni tu
– Uznesenia 20.2.2018 – Stiahni tuČítať viac...

2.mimoriadne zasadnutie OZ – 29.12.2017Čítať viac...

7.riadne zasadnutie OZ – 12.12.2017Čítať viac...

6.riadne zasadnutie OZ – 24.10.2017Čítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 25.9.2015Čítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 12.9.2017Čítať viac...

4. riadne zasadnutie OZ 27.06.2017Čítať viac...

3.riadne OZ 24.5.2017

  • Zápisnica z OZ 24.5.2017 – Stiahni tu
  • List k úväzku hlavného kontrolóra – p. Mackovičová – Stiahni tu
  • Výber uznesení z 3.riadneho OZ 24.5.2017 – Stiahni tu


Čítať viac...

1. mimoriadna zasadnutie OZ 6.4.2017Čítať viac...

2. zasadnutie OZ 14.03.2017Čítať viac...

1. zasadnutie OZ 31.1.2017

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31.1.2017 – Stiahni tu

Zápisnica z 1. riadneho OZ dňa 31.1.2017 – Stiahni tuČítať viac...

3. mimoriadne zasadnutie OZ 20.12.2016

Zápisnica
Vyber uzneseniČítať viac...

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2016

Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016Čítať viac...

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.11.2016

Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupitelstva 25.10.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.9.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť Interpelacia (Mackovičová)Čítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.7.2016

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť výber uzneseni
Zaverečný učet obce r.2015 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora o overení súladuČítať viac...

4. zasadnutie obecného zastupitelstva 23.6.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2016

Zobraziť ziadost o zvolanie
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...