Obecné zastupiteľstvo

1. riadne zasadnutie OZ – 20.02.2018

– Zápisnica OZ – 20.2.2018 – Stiahni tu
– Uznesenia 20.2.2018 – Stiahni tuČítať viac...

2.mimoriadne zasadnutie OZ – 29.12.2017Čítať viac...

7.riadne zasadnutie OZ – 12.12.2017Čítať viac...

6.riadne zasadnutie OZ – 24.10.2017Čítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 25.9.2015Čítať viac...

5. riadne zasadnutie OZ 12.9.2017Čítať viac...

4. riadne zasadnutie OZ 27.06.2017Čítať viac...

3.riadne OZ 24.5.2017

  • Zápisnica z OZ 24.5.2017 – Stiahni tu
  • List k úväzku hlavného kontrolóra – p. Mackovičová – Stiahni tu
  • Výber uznesení z 3.riadneho OZ 24.5.2017 – Stiahni tu


Čítať viac...

1. mimoriadna zasadnutie OZ 6.4.2017Čítať viac...

2. zasadnutie OZ 14.03.2017Čítať viac...

1. zasadnutie OZ 31.1.2017

Výber uznesení z 1. riadneho OZ 31.1.2017 – Stiahni tu

Zápisnica z 1. riadneho OZ dňa 31.1.2017 – Stiahni tuČítať viac...

3. mimoriadne zasadnutie OZ 20.12.2016

Zápisnica
Vyber uzneseniČítať viac...

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2016

Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016Čítať viac...

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.11.2016

Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupitelstva 25.10.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.9.2016

Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť Interpelacia (Mackovičová)Čítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.7.2016

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť výber uzneseni
Zaverečný učet obce r.2015 - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora
Zaverečný učet - správa nezávislého auditora o overení súladuČítať viac...

4. zasadnutie obecného zastupitelstva 23.6.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.6.2016

Zobraziť ziadost o zvolanie
Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

3. zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.5.2016

Bohužial video nie je kompletné kôli fyzickému poškodeniu sektorov karty. Posledná časť zasadania nie je čitatelná.

V chýbajúcej časti bolo:
– Schválenie dotácie futbalistom
– Predstavenie projektu “Limbašské oko” spoločnosťou Eagle Security
– Interpelácie
– Rôzne
– Záver

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.3.2016


Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseniČítať viac...

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.1.2016


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

6. zasadnutie obecného zastupitelstva 12.11.2015


Zobraziť zápisnicuČítať viac...

5. zasadnutie obecného zastupitelstva 16.9.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

1. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.8.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

4. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.6.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

3. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.5.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

2. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.3.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.1.2015

Zobraziť zápisnicu

Čítať viac...