starostka

Volám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, som vydatá a vychovala som jedného syna. Som bakalárka práva, mám pracovné skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR, v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a pracovala som v rodinnej firme. Od roku 2010 som bola poslankyňou obecného zastupiteľstva v Limbachu. Od roku 2014 som starostkou obce Limbach.
Počas rokov starostovania sa snažím pracovať na projektoch osožných pre Limbach a jeho obyvateľov a snažila som sa zabrániť tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolovateľným rozmachom výstavby. Podarilo sa nám oživiť spoločenský život v našej obci, aby sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne a aby mali podporu svojej starostky.

Žena vníma svet okolo seba emotívnejšie. Má akoby v náplni práce byť tá silnejšia, povzbudzovať, utrieť slzu a dávať lásku. Lásku a povzbudenie si zaslúžia nielen ľudia okolo nás, ktorých máme radi, ale aj náš Limbach.

Počas môjho pôsobenia som si okolo seba vytvorila tím ľudí, ktorí majú predstavu o tom, ako by mali veci fungovať. K mojim najbližším spolupracovníkom patria odborníci v oblasti ekonomiky, zdravotníctva, práva, športu, IT a aj umenia. Nikto nám neprikázal ani nenariadil, aby sme sa o prospech Limbachu snažili. Nie sme zaviazaní žiadnej developerskej, finančnej a ani politickej skupine. My to jednoducho od srdca tak cítime. Chceme, aby nám tu bolo lepšie a aby sa obyvateľom tejto malej obce pod Karpatmi lepšie žilo. Veríme, že spolu s vami to dokážeme!

Funkčné obdobie: 2014 – 2018 a 2018 – 2022

Starosta obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
Starosta skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”Čítať viac...