Starostka

Marec

Začal sa mesiac v ktorom už naostro musíme používať elektronické trhovisko pri zaobstarávaní bežných vecí pre obec. Absolvovala som množstvo školení, ktoré nám mali zľahčiť dennodenú prácu. Na týchto škloleniach zisťujú štátne úrady, ako to vôbec na obecnej úrovni funguje a že od zeleného stola sú niekedy veci skreslené a svojimi „zlepšovákmi“ nám komplikujú jednoduché, ekonomicky a časovo úsporné postupy. Uvidíme ako to bude pokračovať, no  začali sme so zavádzaním elektronického trhoviska do nášej každodennej činnosti.

Pripravované rokovania so Štátnymi lesmi sme tento mesiac absolvovali aspoň s malým úspechom. Prerokovávali sme zvoz drevnej hmoty zo Suchého vrchu, Limbašskej doliny a aj Slnečného údolia. Na druhom rokovaní koncom mesiaca sa zúčastnili aj zástupcovia LVD, ktorým patrí významná časť cesty na Suchý vrch. Zástupcovia spoločnosti Štátne lesy šp súhlasili s úpravou a opravou ciest. Potočnú ulicu (pokiaľ nebude majetkovo právne vysporiadaná) spevnia. Obec upraví režim prejazdu nákladných vozidiel na a z ulice. Na ceste na Suchý vrch opravia most, ktorý je v kritickom stave a LVD súhlasilo s opravou. LVD však nesúhlasi s ďalšími zásahmi do ich komunikácie. Prednú časť cesty upravia ŠLšp spevnením. Cesta do Slnečného údolia bude opravená spoločným projektom po dohode s mestom Pezinok. Tak aspoň svitla nádej, že budú cesty zjazdné a bez jám.

Zúčastnila som sa na zasadnutí krízového štábu a v ten istý deň som mohla poznatky aplikovať v praxi. Horelo nad vinohradmi v lokalite Zajačie. Malý vánok spravil z ohníčka oheň a stal sa neovládateľný. Našťastie zásah hasičov bol rýchly a pohotový a uhasili oheň skôr ako stihol preskočiť na blízky les.

Začala som rokovania o umietsnení zástavky na znamenie v dolnej časti obce (Mlynské pole). Už máme niektoré kladné vyjadrenia a pomaly môže začať príprava výstavby.

Od polovice mesiaca máme funkčné všetky kamery a fotopasce v obci. Dúfam, že nezbedníci a bordelári budú obmedzovať svoje vyčíňanie v obci. Lebo „Veľký brat ťa vidí J“

Koncom mesiaca som sa zúčastnila niekoľkých dôležitých podujatí v rámci obce. Zasadala Jednota, prišla Denisa Ogino a učila pripravovať Sushi, vinári slávili svoj Limbašský čepák na ktorom ocenili najlepších vinárov, ktorým so odovzdávala cenu.

K predveľkonočnému pratovaniu sa na moje veľké potešnie pridalo viac limbašanov, ako som dúfala. Nemôžem tu všetkých menovať, aby som niekoho neopomenula, ale ďakujem všetkým, že nás v tom nenechali samych. Určite prispejú aj kamery k tomu, aby sa poriadok udržiaval po celý rok.

Mesiac nám ukončila finančná kontrola, ktorá prišla skontrolovať štátom poskytnuté finančné prostriedky na revitalizáciu2.Čítať viac...

Starostka

IMG_9962_pp_smallVolám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, kde žijem už 46 rokov, som vydatá a vychovala som jedného syna. Som bakalárka práva, mám pracovné skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR, v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a dnes pracu- jem v rodinnej firme. Od roku 2010 som poslankyňou obecného zastupiteľst- va v Limbachu. Trápia ma problémy obce, snažím sa podporiť dobré projekty a zabrániť tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolo- vateľný rozmach výstavby. Chcela by som zmeniť prístup volených zástupcov obce k jej obyvateľom, aby neboli hluchí k ich problémom a požiadavkám, aby sme konečne oživili spoločenský život v našej obci, aby sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne a aby mali podporu svojej starostky.Čítať viac...

Február

Nový mesiac prišiel veľmi rýchlo a bol  ako každoročne,  krátky.

Na začiatku mesiaca nás prekvapila veľmi intenzívna snehová nádielka. Padali vločky veľké ako dlaň a v priebehu hodiny napadlo viac ako 30cm snehu. Bola to skúška našej pripravenosti na zimnú údržbu. Zmluva na ňu bola podpísaná ešte v minulom roku starým vedením obce.  Firma, ktorá údržbu robila, žiaľ nemá dostatočné vybavenie, aby  bez problémov sneh odpratala, čo malo za následok, že sneh zamŕzal a jeho odstránenie bolo o to horšie. Budeme hľadať riešenie k budúcej zimnej sezóne.

Začiatkom mesiaca sme v Limbachu privítali primátorov a starostov z okolitých miest a obcí na pravidelnom stretnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rozprávali sme o možnostiach spolupráce v rôznych oblastiach ako je napr. kultúra, cykloprepojenie či odvoz a likvidácia odpadu.

V obci sa nachádzajúce sanatorium (bývalé Sanatorium karpatia) opäť zmenilo majiteľa. Ja dúfam že už naposledy. Bola som pozvaná na prezentáciu plánov nových majiteľov a tie sú plné optimizmu. Pre širšiu verejnosť bude v marci alebo začiatkom apríla stretnutie, na ktorom ukážu svoje zámery a možnosti pre Limbašanov a to pracovné ako aj oddychové a spoločenské.

So spoločnosťou Marius Pedersen sme sa na stretnutí dohodli na spolupráci pri vývoze odpadu s novými podmienkami (nálepky a označovanie zaplatených poplatkov odvozu odpadu).

V polovici mesiaca ma prišli navštíviť Limbašské detičky a rozprávali sme sa o mojej práci a o práci na obecnom úrade.  Prekvapili ma, ako veľa vedia o Limbachu a mali aj kopu dobrých nápadov, čo by malo v Limbachu byť J

Nový zákon o elektronickom trhovisku zavádza aj pre našu obec nemalé novinky a je potrebné, aby sme si osvojili potrebné povinnosti a preto som sa zúčastnila na niekoľkých seminároch a školeniach.Čítať viac...

JANUÁR 2015

Milí Limbašania, snažím sa pre Vás zhrnúť informácie o tom, čo popri rutinnej každodennej práci robím aspoň takto v skratke:

Rokovania o novej organizácii stavebného úradu prebehli k spokojnosti našej obce. V Limbachu od polovice januára, raz rýždenne v utorok má úradné hodiny stavebná inžinierka, ktorá vybavuje  agendu občanov podanú od januára 2015. Staršie a rozpracované podania sú stále na stavebnom úrade vo Viničnom. Nové konania budú teda vedené už v Limbachu.

(more…)Čítať viac...