Návrh – Nájom.zmluva FKTJ z24.04.

osobitný zreteľ