Oznamujeme občanom, že vo dvore Obecného úradu v Limbach je umiestnený nový kontajner červenej farby na separovanie triedeného odpadu – kovov. Je možné do neho separovať konzervy, plechovky piva, rôzny kovový odpad z domácností a pod.