o čase  a mieste konania volieb

Podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že

  1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať

10.marca 2012 od 7,00 do 22,00 hod.

  1. miestom konania volieb  podľa trvalého pobytu (občania s trvalým pobytom v Limbachu) je volebná miestnosť – zasadačka  OcÚ , ul. SNP 55, Limbach,

volebný okrsok č.1

UPOZORNENIE:

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným občianskym preukazom.