Oznamujeme občanom, že vo štvrtok , dňa 7. bude vo dvore obecného úradu prebiehať povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote.
Je potrebné priniesť si so sebou veterinárny preukaz, náhubok pre psov a peniaze na úhradu vakcinácie.

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok ,dňa 7.bude vo dvore obecného úradu prebiehaťpovinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote. Je potrebné priniesť si so sebou veterinárny preukaz, náhubok prepsov a peniaze na úhradu vakcinácie.