pre občanov – voličov

V zmysle § 9 ods. 2, zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách

do Národnej rady SR, v znení neskorších predpisov, volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu

najskôr 30 dní pred dňom konania volieb,

9.2.2012

a najneskôr dva dni pred dňom konania volieb,

8.3. 2012

v úradných hodinách obce na evidencii obyvateľov, Obec  vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti.