Obec Limbach v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel zorganizovala dňa 7. januára 2012 zbierku obnoseného šatstva.

Zozbierané veci po roztriedení Pomocný anjel rozvezie do detských domovov a rozdelí ľuďom, ktorí ich ešte využijú.

Aj touto cestou organizátori humanitárnej zbierky úprimne ďakujú všetkým Limbašanom, ktorí sa do nej zapojili. Nezištne tak pomohli ľuďom, ktorí ich pomoc potrebujú.