Obec Limbach v spolupráci so ZO SZPB Vás srdečne  pozýva na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa uskutoční
dňa  28. augusta 2012 o 18,00 hod.
na obecnej lúke na Suchom vrchu v Limbachu Tešíme sa na stretnutie.

Program:
1/ Otvorenie
2/ Hymna SR
3/ Báseň
4/ Spomienkový príhovor
5/ Hoj vlasť moja
6/ Zapálenie vatry
Občerstvenie bude zabezpečené od   16,00 hod .

Obec Limbach v spolupráci so ZO SZPB Vás srdečne  pozýva na slávnostné spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia SNP a Dňa Ústavy SR, ktoré sa uskutoční dňa  28. augusta 2012 o 18,00 hod. na obecnej lúke na Suchom vrchu v Limbachu Tešíme sa na stretnutie.
Program:
1/ Otvorenie2/ Hymna SR3/ Báseň4/ Spomienkový príhovor5/ Hoj vlasť moja6/ Zapálenie vatry

Občerstvenie bude zabezpečené od   16,00 hod .