Uznesenia 3. riadne OZ 10.5.2016

Uznesenia 3. riadne OZ 10.5.2016