Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu – jar 2012

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1.4.2012 do 15.5.2012:

  1. obce vykonajú deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obcí;
  1. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených  na podnikanie a bývanie, atď. Túto deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov;
  1. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Túto deratizáciu môžu občania vykonať svojpomocne dostupnými prípravkami určenými na predmetný účel.