Home » O obci » Kontakt

Kontakt

– Prísnejší lockdown od 1.1.2021 info – stiahni tu

V súlade s novoprijatými opatreniami Úradu vlády SR a hlavného hygienika SR oznamujeme, že od 1.1.2021  

  • Obecný úrad v Limbachu
  • Knižnica

sú zatvorené pre verejnosť do 24.1.2021.

V  prípade potreby kontaktujte pracovníkov OÚ mailom na : oulimbach@gmail.com alebo na uvedených tel. číslach:

Ekonóm:    0911 655 454

Stočné, odpady:      0915 749 454

Dane a poplatky: 0911 740 579

Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242

Technický úsek   0911 918 148

Stavebný úrad: 0918 327 052

Podávanie žiadostí je možné podávať prostredníctvom poštovej prepravy alebo prostredníctvom  portálu slovensko.sk, príp. vhodením do poštovej schránky  umiestnenej pri vchode na budove obecného úradu.

Platby je možné vykonávať iba prostredníctvom pošty, vkladom na účet obce príp. prostredníctvom internetbankingu.

Adresa:

Obecný úrad Limbach
SNP 55, Limbach

IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2332 4112
e-mail: oulimbach@gmail.com

Telefón:
033/ 64 00 669
033 /64 77 242
033 / 647 72 21
Ekonóm 0911 655 454
Stočné, odpady 0915 749 454
Dane a poplatky 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa 0908 377 242
Technický úsek 0911 918 148
Stavebný úrad 0918 327 052

Dovoľujeme si Vás informovať, že mimo stránkové dni a úradné hodiny vybavujú zamestnanci Vaše podania a ostatnú administratívu.Žiadosti, dotazy , pripomienky a  sťažnosti  na vybavenie je možné doručiť na OcÚ osobne, písomne na adresu OcÚ prípadne na e-mail obce.E-mail: oulimbach@gmail.com

Vstup do priestorov obecného úradu
je možný
LEN s ochranným rúškom na tvári,
je potrebné si dezinfikovať ruky
a dodržiavať 2m odstup od ostatných osôb.

Pridaj komentár