Home » O obci » Kontakt

Kontakt

Adresa:
Obecný úrad Limbach
SNP 55, Limbach

IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
IBAN: SK63 0200 0000 0000 2332 4112

Telefón/Fax:
Starostka 033/ 64 00 669
Ekonómka, podateľňa 033 /64 77 242
Dane, stočné 033 / 647 72 21
Stránkové dni
Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:30
Utorok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok: Stránkový deň pre vopred objednané stránky
Piatok: 8:00 – 12:00

Osvedčovanie listín, overovanie podpisov, prihlasovanie na pobyt:

Pondelok: 8,30 hod – 11,30 hod 13,00 hod – 17,00 hod
Utorok: 8,00 hod – 11,30 hod 13,00 hod – 15,00 hod
Streda: 8,00 hod – 11,30 hod 13,00 hod – 15,00 hod
Štrvtok: neoveruje sa
Piatok: 8,00 hod – 11,30 hod

Úradné hodiny pre Spoločný stavebný úrad na OcU v Limbachu:

Utorok: 9.00 – 12.00 13.00 – 15.30

(Vybavovaná agenda pre nové podania od 1.1.2015. Staršia agenda zostáva na Spoločnom stavebnom úrade vo Viničnom)

Dovoľujeme si Vás informovať, že mimo stránkové dni a úradné hodiny vybavujú zamestnanci Vaše podania a ostatnú administratívu.

Žiadosti, dotazy , pripomienky a  sťažnosti  na vybavenie je možné doručiť na OcÚ osobne, písomne na adresu OcÚ prípadne na e-mail obce.

E-mail: oulimbach@gmail.com

Pridaj komentár