Zobraziť zápisnicu
OZNÁMENIE uznesenia z OZ 21.11.2016
Žiadosť o zvolanie 2. mimoriadneho OZ