Bohužial video nie je kompletné kôli fyzickému poškodeniu sektorov karty. Posledná časť zasadania nie je čitatelná.

V chýbajúcej časti bolo:
– Schválenie dotácie futbalistom
– Predstavenie projektu “Limbašské oko” spoločnosťou Eagle Security
– Interpelácie
– Rôzne
– Záver

Zobraziť zápisnicu
Zobraziť vyber uzneseni