Zobraziť výber uzneseni
Zobraziť zápisnicu
Informácia audítorky obce k schválenému rozpočtovému opatreniu