Zápisnica z 8. riadneho OZ z 7.12.2016
Vyber uzneseni z 8. riadneho OZ z 7.12.2016