Home » Samospráva » Komisie, členovia, činnosť

Komisie, členovia, činnosť

Komisia územného rozvoja a výstavby:

Predseda komisie: Ing. Rastislav Gálik

Členovia komisie: Ing. Ivan Rolný, Ing. Ján Heriban. Ing. Ján Bocora

Plán zasadnutí: Plán zasadnutí Komisie územného rozvoja a výstavby v r. 2016:
Komisia bude zasadať o 17,00 v zasadačke OÚ Limbach.
20.1.2016
10.3.2016
5.5.2016
9.6.2016
25.8.2016
18.10.2016
6.12.2016

Komisia pre životné prostredie:

Predseda komisie: Bc. Matej Farbula

Členovia komisie: Marek Krištofík, Erika Slovjaková

 

Komisia ekonomická:

Predseda komisie: JUDr. Branislav Kalman

Členovia komisie: Ing. Jana Václavová, Ing. Branislav Šťastný

 

Komisia pre socialne veci, zdravotníctvo a spoluprácu s dôchodcami:

Predseda komisie:  Bc. Mária Kalmanová

Členovia komisie: JUDr. Jana Plšková

 

Komisia pre kultúru a spoluprácu s deťmi a mládežou:

Predseda komisie: Miriam Maceková

Členovia komisie: Robert Hlavatovič, Mário Čechovič

 

Komisia pre šport:

Predseda: Michal Bariny

Členovia: Bc. Matej Farbula, Ladislav Marton

 

Komisia pre vinohradníctvo a vinárstvo:

Predseda: Karol Čapucha

Členovia: Miroslav Šteberla, Ľudovít Sadloň

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

Predseda: Miroslav Chvíla

Členovia: Ján Janušík ml., Martin Bukatovič

Pridaj komentár