Home » Samospráva » Komisie, členovia, činnosť

Komisie, členovia, činnosť

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Limbach:

Stavebná komisia
Predseda komisie: Bc.Zuzana Lobíková
Členovia: Ing.Darina Valíčková, Ing.Ivan Rolný, Ing.arch.Ľuboš Ďurček, Ing.Aleš Dojčár
E-mail: stavebnakomisialimbach@gmail.com

Ekonomická komisia
Predseda komisie: Mgr. ArtD.Ľubomír Čechovič
Členovia: Mgr.Miroslava Juhászová, Ing.Juraj Kvetko, Mgr. Zuzana Grečová, Ing. Mária Pročková

Sociálna komisia
Predseda komisie: JUDr.Jana Plšková
Členovia: Bc.Mária Kalmanová, Katarína Rybárová
E-mail: oulimbach@gmail.com
E-mail: jana.plskova@ske.sk

Kultúrna komisia
Predseda komisie: Miriam Maceková
Členovia: Róbert Hlavatovič, Jarmila Hlavatovičová, Ivan Bennár, Peter Petrovič

Športová komisia
Predseda komisie: Juraj Czinege
Členovia: Róbert Hlavatovič, Mgr.Jana Chytilová, Michal Rybár
E-mail: sportkomisial@gmail.com

Komisia pre životné prostredie
Predseda komisie: Daniel Šteberla
Členovia: Branislav Šteberla, Soňa Libičová
E-mail: obec.poriadok@gmail.com

Komisia pre verejný poriadok
Predseda komisie: Bc.Matej Farbula
E-mail: matejfarbula@hotmail.com

Pridaj komentár