Home » Samospráva » Úradná Tabuľa 2014

Úradná Tabuľa 2014

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie obecneho zastupitelstva obce Limbach

Návrh Doplbku č. 1-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Limbach

Návrh plánu práce hl. kontrolóra na I.polrok 2015

Verejná vyhláška – Západoslovenská distribučná

Vianocny-pohar-vina 2014

Pozvánka na ustanovujúce OZ

Verejná vyhláška – povolenie novostavby RD – RNDr. Hudárová Katarína

Odpad – separovaný

Odpad – komunálny 2015

Výsledky volieb- starosta

Výsledky volieb – poslanci

Oznámenie o strategickom dokumente – aktualizácia ÚPN obce Limbach

mapa k strategickému dokumentu – aktualizácia ÚPN obce LIambach

Predĺženie verejnej vyhlášky – aktualizácia ÚPN obce Limbach

Rozpočet P 2015-2017

Rozpočet P+V 2015

zmena rozpočtu 2 – 2014

Verejná vyhláška – RNDr. Husárová

Oznámenie o prevode poľnohospodárskeho pozemku

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci – zoznam

Vyhlásenie kandidatúry – starosta – zoznam

Verejná vyhláška – oznámenie o prerokovaní aktualizácie ÚPN obce LImbach

Aktualizacia_UPNSU_Limbach_2014_textova_cast

Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_1
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_2
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_2n
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_3
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_4a
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_4b
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_5
Aktualizacia_UPNSU_Limbach_graficka_cast_6

oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu

zverejnenie počtu obyvateľov k voľbám

Vývozný kalendár separovaného a komunálneho odpadu na r. 2014

Nahlasovanie ošípaných zabíjaných pre súkromnú domáce spotrebu

Pridaj komentár