Home » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obci Limbach, so sídlom: SNP č. 55, 900 91 Limbach, IČO: 00 304 891, záleží na ochrane Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Vždy vynakladáme maximálne úsilie na to, aby boli Vaše osobné údaje v našich systémoch a priestoroch dostatočne chránené pred akýmikoľvek nežiaducimi a protiprávnymi zásahmi a aby bolo so všetkými osobnými údajmi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi.

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov si môžete prečítať, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva v tejto súvislosti máte.

Dovoľujeme si Vás na úvod informovať, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov a všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré platia pre všetky účely, v rámci ktorých obecspracúva osobné údaje. O špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov a o špecifických informáciách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na konkrétne účely sa môžete dozvedieť vždy pred odovzdaním Vašich osobných údajov obcia ich spracovaním na konkrétny určený účel.

Špecifické podmienky spracúvania osobných údajov a špecifické informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov majú prednosť pred týmito pravidlami ochrany osobných údajov. To znamená, že ak sa napríklad v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov píše niečo iné alebo niečo navyše, než je napísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, platí to, čo je napísané v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu niekedy meniť. Ich aktuálne znenie môžete nájsť vždy na www.obec-limbach.sk a na úradnej tabuli obce. O každej zmene týchto pravidiel Vás budeme dostupným spôsobom informovať.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Comments are closed.