Obec Limbach touto cestou ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju  za nenávratný finančný príspevok  na zateplenie  Základnej školy v Limbachu.