Home » PAGE 2

Oznam

Oznámenie OÚ – 12.11.2018 – stiahni tu



Čítať viac...

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce

– ŠÚ SR – výsledky volieb – link – http://volbysr.sk/sk/data02.html

– ŠÚ SR – výsledky volieb – PDF

– Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce – stiahni tu



Čítať viac...

Volebné okrsky a zoznam ulíc

– Volebný okrsok č.1 ulice + kontakt
– Volebný okrsok č.2 ulice + kontakt



Čítať viac...

Oznam

– Oznam – Stiahni tu



Čítať viac...

Jablkové hodovanie v Limbachu

JH-2018_A2_limbach



Čítať viac...

10.ročník Gulášpárty

img081



Čítať viac...

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja

– Oznam – deratizácia – stiahni tu



Čítať viac...

Oznam – povinné trvalé označenie psa



Čítať viac...

Pozvánka – nedeľná hudba v evanjelickom kostole

Pozvánka - nedeľná hudba v evanjelickom kostole



Čítať viac...

Autobusová doprava počas Vinobrania v Pezinku

Autobusová doprava počas Vinobrania – stiahni tu



Čítať viac...

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Leštiny

Pozvánka – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Leštiny – stiahni tu



Čítať viac...

Oznámenie o ukončení prac.pomeru hl.kontrolóra

Informácia o ukončení pracovného pomeru s hlavným kontrolórom – stiahni tu



Čítať viac...

Oznámenie – 4.riadne OZ



Čítať viac...

Virtuálny cintorín

Viac o virtuálnom cintoríne tu – Virtuálny cintorín Limbach



Čítať viac...

Oznam – zvýšené riziko vzniku požiaru

– Oznam – zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru – stiahni tu



Čítať viac...

Limbašský deň

Limbašský deň



Čítať viac...

Ako správne triediť odpad

– Ako správne triediť odpad – Stiahni tu



Čítať viac...

Oznam

Milí Limbašania,

v prípade, ak uvidíte zabehnutého alebo túlavého psa môžete využiť službu na odchyt psov a zavolať na telefónne číslo:
0948 684 548.
Pracovníci služby psíka odchytia a v spolupráci s obecným úradom zistia majiteľa. Služba je pre oznamovateľa bezplatná.



Čítať viac...

Deň otvorených dverí v ZŠ Limbach

– Deň otvorených dverí v ZŠ Limbach – stiahni tu



Čítať viac...

Zápis do Materskej školy v Limbachu



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – 20.3.2018



Čítať viac...

Čítanie v knižnici – Peter Opet – Život Adama 2

Peter opet-1



Čítať viac...

Maľovanie Veľkonočných vajíčok

ostern (1) copy



Čítať viac...

Výstava vín – Limbašský čepák

Limbašský Čepak-1



Čítať viac...

OZNAM

Obec Limbach oznamuje, že od 13. 03. 2018 je na dvore obecného úradu,  pri ZŠ Limbach  a na zbernom dvore – areál LVD pri ČS JURKI  pristavený nový 1100 l kontajner na zber separátov –  TETRA PACK. Rozpis na vývoz TETRAPACK obalov je zverejnený na web. stránke Obci Limbach.

TETRAPACK obaly je potrebné vypláchnuť a stlačiť.



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Gaštanová, Limbová, Malokarpatská, Vinohradnícka

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Cintorínska, Družstevná, Gaštanová, Malokarpatská, Podlesná, SNP, Vinohradnícka, Záhradná, Športová



Čítať viac...

PROGRES – Oznam o zmene v KDS

– Oznámenie PROGRES – zmena analógového vysielania



Čítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – Cintorínska 22, Podlesná, Záhradná 85

– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Podlesná, Cintorínska 22, Záhradná 85



Čítať viac...

Oznámenia o prerušení dodávky el.energie


– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Potočná ul.
– Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Lajtne, Slnečné údolie, Sadová ul.



Čítať viac...

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ – stiahni tu



Čítať viac...