Home » PAGE 2

Informácie pre obyvateľovČítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie

Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – Družstevná, Podlesná, SNP, Potočná, Záhradná
Oznámenie o prerušení dodávky el.energie – Družstevná, Potočná, SNPČítať viac...

Úrad verejného zdravotníctva – Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie HH SR 2019_nCoVČítať viac...

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Pri kockách, Raková
Oznámenie o prerušení dodávky el. energie- Iršajská, Mlynské pole, Slnečná, SNP, ŠportováČítať viac...

Deň otvorených dverí a zápis do 1.ročníka v ZŠ Limbach

– Deň otvorených dverí ZŠ Limbach
– Zápis do 1. ročníka ZŠ v LimbachuČítať viac...

Kalendár vývozu separ. odpadu – február 2020

Kalendár vývozu separ. odpadu na február 2020Čítať viac...

Pozvánka na zimný futbalový turnaj

zimny turnaj 2Čítať viac...

Koštovka limbašských vín

KOSTOVKA Limbasskych vin-1Čítať viac...

Oznam – zber vianočných stromčekov

Počas mesiaca január budú pracovníci OcÚ Limbach zabezpečovať zber vianočných stromčekov spred domovČítať viac...

vinš-page-001Čítať viac...

Pozvánka na vianočný benefičný koncert

Vianočný benefičný koncertČítať viac...

Oznam – Obecná knižnica

Oznam – dovolenka Obecná kinižnicaČítať viac...

Pozvánka – Vianočný pohár vína

Vianocny pohar vinaČítať viac...

Pozvánka – vianočné posedenie seniorov

Pozvánka - vianočné posedenie seniorov-1Čítať viac...

ZSE – Výzva na odstránenie stromov a iných porastov

ZSE – výzva – stiahni tuČítať viac...

Svätomartinské požehnanie mladých vín

pozehnanie vina 2019Čítať viac...

Voľby do NR SR 2020

– Informácia pre voliča – Voľby do NR SR 2020 – stiahni tu
– Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou do NR SR 2020 – stiahni tu
VZOR – Žiadosť o voľbu poštou – stiahni tuČítať viac...

Pozvánka na posedenie pre seniorov

Pozvánka na posedenie pre seniorov – stiahni tuČítať viac...

Pozvánka na 11.ročník Gulášpárty

Pozvánka na 11.ročník GulášpártyČítať viac...

ŠÚ SR – zisťovanie stavu zdravia

ŠÚ SR – zisťovanie stavu zdravia – stiahni tuČítať viac...

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2019 – výzva

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jeseň 2019 – výzva – stiahni tuČítať viac...

Cestovný poriadok počas Vinobrania v Pezinku

Cestovný poriadok počas Vinobrania v Pezinku – stiahni tuČítať viac...

Vínny piknik

mapka67828213_2525925087459161_5703622431994806272_oČítať viac...

Oznam – odovzdávanie kompostérov

Oznam – odovzdávanie kompostérov – stiahni tuČítať viac...

75.výročie SNP v Limbachu

vatraČítať viac...

Limbašské dožinky

limbašské dožinkyČítať viac...

Prerušenie distribúcie elektriny – 6.9.2019

Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie – 6.9.2019 – stiahni tuČítať viac...

Elektronický vývozný kalendárČítať viac...

Článok – Odpad

Kto by nechcel za odvoz smetia platiť menej…

Keď sa koncom minulého roka prepočítavali ceny za odvoz a likvidáciu odpadu, mnoho ľudí sa búrilo, že zvyšujeme ceny. Vtedy sme vychádzali zo skutočného stavu vynaložených finančných prostriedkov na odvoz odpadu – komunálneho, separátov, bio a zeleného a stavebného a ďalších komodít.
Neustálou osvetou vedúcou k triedeniu odpadu sa snažíme znížiť množstvo komunálneho odpadu, pri ktorom sa platí okrem odvozu aj skládkovanie. Tento rok sme pristúpili k možnosti výmeny nádoby na komunálny odpad pre fyzické osoby z 240 l na 120 l pre tie domácnosti, ktoré poctivo separujú a stačia im menšie nádoby. Tým sa im samozrejme znížil aj poplatok za komunálny odpad. Niektorí to však poňali úplne zlým spôsobom. Nádoby majú síce menšie, ale odpad, ktorý sa im do nich nezmestí privezú do dvora obecného úradu a vytvárajú nám tu skládku odpadu všakovakého druhu. I napriek tomu, že tu máme umiestnené kontajnery na zber konkrétneho separovaného odpadu, svoj odpad dávajú krížom krážom do kontajnerov, ako sa im to podarí. Tak napr. v plastoch máme papier, v kontajneri na papier máme konzervy a nájde sa tu aj komunálny odpad. Mimo to, si každý týždeň vo dvore obecného úradu nájdeme rôzne kosačky, plastové nádoby, bazény, rôzne elektrospotrebiče a podobne. Všetko to, čo by mali občania likvidovať v rámci organizovaného zberu elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu, ktorý obec vykonáva v zmysle zákona 2x do roka ( na jar a na jeseň). Podľa ich názoru – načo to budem odkladať do jesene alebo do jari, keď to môžem hneď vyviezť k úradu….
Rovnako máme skúsenosť, že občania si „ radi“ počkajú na zatvorenie zberného dvora, pretože elektroodpad, veľkoobjemový odpad, pneumatiky, izolačnú krytinu, linoleum, pletivo a pod. by im pracovník OÚ neodobral. Tak radšej po otváracích hodinách alebo mimo nich nám tento odpad vyložia pred Dvor separovaného odpadu, veď obec nech si ho zlikviduje….
Nehovoriac o tom, že pracovníci obecného úradu sú mnohokrát častovaní urážkami často vulgárnymi od občanov za to, že si ich dovolia upozorniť na dodržiavanie pravidiel zberu separovaného odpadu a odmietnu im ho odobrať.
Na základe týchto skutočností UPOZORŇUJEME občanov, že náklady za likvidáciu, skládkovanie a odvoz tohto odpadu nad rámec našich zberných nádob či už zo dvora obecného úradu, Dvora separovaného odpadu alebo akýchkoľvek čiernych skládok v katastri obce za celý kalendárny rok sú započítavané do celkových nákladov za odvoz, likvidáciu a skládkovanie odpadu v obci. To znamená, že tieto náklady sa odrazia aj v celkovej cene za odpad pre domácnosti v ďalšom kalendárnom roku.
Buďme preto viac všímaví a kontrolujme sa navzájom. Upozorňujme občanov, ktorí nedodržiavajú pravidlá a pre ich drzosť a aroganciu sa nám náklady na likvidáciu odpadu značne navyšujú. Tak isto, keď spozorujete , že niekto dáva odpad tam, kam nemá, oznámte to prosím na úrade ( ŠPZ, príp. meno osoby – ak ju poznáte) Len spoločnými silami môžeme eliminovať tieto nežiadúce „vývozy“ odpadu.
A v prvom rade, každý musíme začať od seba!

dvor
Dvor obecného úradu…


Čítať viac...

OZNAM – HaZz Pezinok

Oznam – HaZz – stiahni tuČítať viac...