Nový mesiac prišiel veľmi rýchlo a bol  ako každoročne,  krátky.

Na začiatku mesiaca nás prekvapila veľmi intenzívna snehová nádielka. Padali vločky veľké ako dlaň a v priebehu hodiny napadlo viac ako 30cm snehu. Bola to skúška našej pripravenosti na zimnú údržbu. Zmluva na ňu bola podpísaná ešte v minulom roku starým vedením obce.  Firma, ktorá údržbu robila, žiaľ nemá dostatočné vybavenie, aby  bez problémov sneh odpratala, čo malo za následok, že sneh zamŕzal a jeho odstránenie bolo o to horšie. Budeme hľadať riešenie k budúcej zimnej sezóne.

Začiatkom mesiaca sme v Limbachu privítali primátorov a starostov z okolitých miest a obcí na pravidelnom stretnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rozprávali sme o možnostiach spolupráce v rôznych oblastiach ako je napr. kultúra, cykloprepojenie či odvoz a likvidácia odpadu.

V obci sa nachádzajúce sanatorium (bývalé Sanatorium karpatia) opäť zmenilo majiteľa. Ja dúfam že už naposledy. Bola som pozvaná na prezentáciu plánov nových majiteľov a tie sú plné optimizmu. Pre širšiu verejnosť bude v marci alebo začiatkom apríla stretnutie, na ktorom ukážu svoje zámery a možnosti pre Limbašanov a to pracovné ako aj oddychové a spoločenské.

So spoločnosťou Marius Pedersen sme sa na stretnutí dohodli na spolupráci pri vývoze odpadu s novými podmienkami (nálepky a označovanie zaplatených poplatkov odvozu odpadu).

V polovici mesiaca ma prišli navštíviť Limbašské detičky a rozprávali sme sa o mojej práci a o práci na obecnom úrade.  Prekvapili ma, ako veľa vedia o Limbachu a mali aj kopu dobrých nápadov, čo by malo v Limbachu byť J

Nový zákon o elektronickom trhovisku zavádza aj pre našu obec nemalé novinky a je potrebné, aby sme si osvojili potrebné povinnosti a preto som sa zúčastnila na niekoľkých seminároch a školeniach.