Milí Limbašania, snažím sa pre Vás zhrnúť informácie o tom, čo popri rutinnej každodennej práci robím aspoň takto v skratke:

Rokovania o novej organizácii stavebného úradu prebehli k spokojnosti našej obce. V Limbachu od polovice januára, raz rýždenne v utorok má úradné hodiny stavebná inžinierka, ktorá vybavuje  agendu občanov podanú od januára 2015. Staršie a rozpracované podania sú stále na stavebnom úrade vo Viničnom. Nové konania budú teda vedené už v Limbachu.

V priebehu mesiaca som rokovala s viacerými bankami o možnosti umiestnenia bankomatu v našej obci. Rokovania budú pokračovať a dúfam, že sa dohodneme na jeho zriadení.

V tomto mesiaci prebehlo aj niekoľko rokovaní so spoločnosťou Aurex, ktorá vypracováva Aktualizáciu územného plánu – t.j. zhrnutie všetkých zmien a doplnkov, ktoré boli do roku 2014 schválené. Takže sa nejedná  o nové, neschválené lokality, ale iba o to, aby sme skompletizovali to, čo sa tu od roku 1996 schvaľovalo.

Stretla som sa so všetkými nájomcami obecných zariadení, v ktorých sú pohostinské služby. Občania sa už dlhšiu dobu sťažujú na hluk v nočných hodinách a neporiadok, ktorý robia podgurážení zákazníci v neskorých nočných a skorých ranných hodinách a preto som pristúpila k rokovaniu s nájomcami, ktorých záujem je tiež, aby sa udržiaval poriadok v obci. Dohodli sme sa na dôkladnejšom dodržiavaní otváracích hodín.

Do Materskej školy sa podarilo prijať novú pani upratovačku na čiastočný úväzok, čím sa zvýšil komfort našich detí.

Od polovice mesiaca máme nového pána školníka. Jeho prácu si pochvaľujú nielen pracovníci materskej školy a základnej školy ale aj obecného úradu. Aj školník a aj pani upratovačka sú limbašania.

V základnej škole sme v januári vymaľovali toalety a po 40-tich rokoch odstránili  hrozné drevené obloženie v školskej jedálni.

Ako zástupca obce som sa zúčastnila na rokovaní Združenia miest a obcí Malokarpatského regionu a na niekoľkých dôležitých rokovaniach k protipovodňovým opatreniam v obciach a možnostiach prevencie.

V Pezinku bolo ďalšie rokovanie k pripravovanej cylotrase, ktorá povedie aj do Limbachu. Pripravujeme projekty k žiadostiam o príspevky.

V rámci spravodajstva v televízii JOJ sme sa ako dedina predstavili začiatkom februára.

V Pezinku som sa zúčastnila na verejnom prerokovávaní splyňovacej elektrárne, ktorú plánuje súkromná spoločnosť stavať v blízkosti našej obce v priestoroch bývalej Regeny. Spaľovať chcú komunálny odpad (pričom vo svete jestvujúce podobné zariadenia spaľujú iba drevoštiepku a odpad z dreva). Na základe skutočnosti, že našu obec príslušné štátne inštitúcie oficiálne neoslovili i napriek blízkosti plánovanej stavby a zdravotného rizika podala som protest na MŽP SR.

Na konci mesiaca som podpísala bezodplatnú zmluvu k používaniu aplikácie City monitor, ktorá nám uľahčí monitorovanie a následnú nápravu poškodených obecných ciest, čiernych skládok a iných nedostatkov oznámených Vami na www.citymonitor.sk alebo prostredníctvom mobilnej apky.

Zúčastnila som sa na ITF Slovakiatour v Bratislave, na ktorom sa v rámci stánku Malokarpatského regionu predstavil iba jeden podnikateľský subjekt z Limbachu.

Postupne sa v obci montujú kamery, ktoré napomôžu objasňovaniu vandalstva a iným prečinom.

Na webstránke www.obec-limbach.sk (alebo aj www.limbach.sk ) sme urobili niekoľko zmien. Sprehľadnili sme ju a vytvorili priestor na uverejňovanie nielen písomných zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ale aj videozáznamu.

Snažila som sa vybrať úlohy, ktoré spolu s pracovníkmi obecného  úradu a svojimi najbližšími spolupracovníkmi  v priebehu mesiaca robím.