Začal sa mesiac v ktorom už naostro musíme používať elektronické trhovisko pri zaobstarávaní bežných vecí pre obec. Absolvovala som množstvo školení, ktoré nám mali zľahčiť dennodenú prácu. Na týchto škloleniach zisťujú štátne úrady, ako to vôbec na obecnej úrovni funguje a že od zeleného stola sú niekedy veci skreslené a svojimi „zlepšovákmi“ nám komplikujú jednoduché, ekonomicky a časovo úsporné postupy. Uvidíme ako to bude pokračovať, no  začali sme so zavádzaním elektronického trhoviska do nášej každodennej činnosti.

Pripravované rokovania so Štátnymi lesmi sme tento mesiac absolvovali aspoň s malým úspechom. Prerokovávali sme zvoz drevnej hmoty zo Suchého vrchu, Limbašskej doliny a aj Slnečného údolia. Na druhom rokovaní koncom mesiaca sa zúčastnili aj zástupcovia LVD, ktorým patrí významná časť cesty na Suchý vrch. Zástupcovia spoločnosti Štátne lesy šp súhlasili s úpravou a opravou ciest. Potočnú ulicu (pokiaľ nebude majetkovo právne vysporiadaná) spevnia. Obec upraví režim prejazdu nákladných vozidiel na a z ulice. Na ceste na Suchý vrch opravia most, ktorý je v kritickom stave a LVD súhlasilo s opravou. LVD však nesúhlasi s ďalšími zásahmi do ich komunikácie. Prednú časť cesty upravia ŠLšp spevnením. Cesta do Slnečného údolia bude opravená spoločným projektom po dohode s mestom Pezinok. Tak aspoň svitla nádej, že budú cesty zjazdné a bez jám.

Zúčastnila som sa na zasadnutí krízového štábu a v ten istý deň som mohla poznatky aplikovať v praxi. Horelo nad vinohradmi v lokalite Zajačie. Malý vánok spravil z ohníčka oheň a stal sa neovládateľný. Našťastie zásah hasičov bol rýchly a pohotový a uhasili oheň skôr ako stihol preskočiť na blízky les.

Začala som rokovania o umietsnení zástavky na znamenie v dolnej časti obce (Mlynské pole). Už máme niektoré kladné vyjadrenia a pomaly môže začať príprava výstavby.

Od polovice mesiaca máme funkčné všetky kamery a fotopasce v obci. Dúfam, že nezbedníci a bordelári budú obmedzovať svoje vyčíňanie v obci. Lebo „Veľký brat ťa vidí J“

Koncom mesiaca som sa zúčastnila niekoľkých dôležitých podujatí v rámci obce. Zasadala Jednota, prišla Denisa Ogino a učila pripravovať Sushi, vinári slávili svoj Limbašský čepák na ktorom ocenili najlepších vinárov, ktorým so odovzdávala cenu.

K predveľkonočnému pratovaniu sa na moje veľké potešnie pridalo viac limbašanov, ako som dúfala. Nemôžem tu všetkých menovať, aby som niekoho neopomenula, ale ďakujem všetkým, že nás v tom nenechali samych. Určite prispejú aj kamery k tomu, aby sa poriadok udržiaval po celý rok.

Mesiac nám ukončila finančná kontrola, ktorá prišla skontrolovať štátom poskytnuté finančné prostriedky na revitalizáciu2.