Home » Úradná tabuľa 2017

Úradná tabuľa 2017

 • Oznámenie – prerušenie dodávky el. energie – Černicová, Cintorínska ul.Zobraziť
  24. Apríl 201782,0 kB
 • Oznámenie – prerušenie dodávky el. energie – Mlynské pole, Pri Kockách, Vavrinecká ul.Zobraziť
  24. Apríl 201794,4 kB
 • Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce LimbachZobraziť
  8. Apríl 2017122,5 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne OZ – 6.4.2017Zobraziť
  3. Apríl 2017112,9 kB
 • Novinky z úradu – správa kontrolóraZobraziť
  30. Marec 2017162,5 kB
 • Oznámenie o nastúpení náhradníka na poslanca OZ v LimbachuZobraziť
  24. Marec 201793,7 kB
 • Verejná vyhláška – Cyklotrasa Pezinok – Limbach v k.ú. PezinokZobraziť
  24. Marec 20173,0 MB
 • Svetový deň vody 2017 + tlačová správaZobraziť
  20. Marec 20176,2 MB
 • NISSR – vyhodnotenie obce za rok 2016Zobraziť
  17. Marec 2017165,5 kB
 • Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018Zobraziť
  17. Marec 201796,7 kB
 • Preventívna celoplošná deratizácia – výzvaZobraziť
  16. Marec 2017154,7 kB
 • Deň otvorených dveríZobraziť
  16. Marec 201779,0 kB
 • Zápis do 1. ročníkaZobraziť
  16. Marec 2017163,2 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ 14.3.2017Zobraziť
  7. Marec 201795,0 kB
 • Výberové konanie na riaditeľa ZŠ v LimbachuZobraziť
  6. Marec 2017184,8 kB
 • Výzva na doplnenie žiadosti pre konanie o dod.povolení stavby – IBV Limbach-Lokalita pri Račom potoku č. II (U29)- komunikácie a spev.plochyZobraziť
  1. Marec 2017191,0 kB
 • Potvrdenie o ceneZobraziť
  27. Február 2017198,1 kB
 • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2 2017 o výbere a určení výšky stočnéhoZobraziť
  27. Február 2017190,8 kB
 • Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LimbachZobraziť
  24. Február 20171,2 MB
 • Návrh Doplnku č. 1-12017 k VZN 22008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky…Zobraziť
  24. Február 201747,8 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.RybárováZobraziť
  21. Február 2017137,0 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.KubincováZobraziť
  16. Február 2017139,5 kB
 • Verejná vyhláška – umiestnenie stavby lokalita Suchý vrch – NNKZobraziť
  16. Február 2017835,2 kB
 • Zber pneumatíkZobraziť
  7. Február 201764,2 kB
 • Návrh zámeny pozemkov – doplnenieZobraziť
  23. Január 2017623,2 kB
 • Pozvánka na 1.riadne OZ 31.1.2017Zobraziť
  23. Január 201783,9 kB
 • Dôvodová správa k návrhu VZN o výbere a určení výšky stočného v obci LimbachZobraziť
  17. Január 201753,2 kB
 • VZN o výbere a určení výšky stočného 2017Zobraziť
  16. Január 2017131,3 kB
 • Výzva na orez a výrub stromov v ochrannom pásme vonkaj. vysokonapäťovom vedení a v blízkosti a pod vonk. nízkonapäťovým vedenímZobraziť
  16. Január 20171,1 MB
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na I.polrok 2017Zobraziť
  16. Január 201749,3 kB
 • Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3-2016 o miestnych daniach a o miestom poplatku za kom. odpady + dôvodová správaZobraziť
  16. Január 201776,1 kB
 • Návrh VZN č. 12017 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou + dôvodová správaZobraziť
  16. Január 2017381,8 kB

Comments are closed.