Home » Úradná tabuľa 2020

Úradná tabuľa 2020

 • Rozpočtové opatrenie č.2/2020Zobraziť
  15. Október 2020138,2 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.DragulaZobraziť
  7. Október 202043,1 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7694/2020Zobraziť
  30. September 2020141,4 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el. energie 16.10.2020Zobraziť
  30. September 2020208,7 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7693/2020Zobraziť
  30. September 2020158,1 kB
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – OLP/7852/2020Zobraziť
  30. September 2020111,4 kB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el. energie – Limbová 20,22,30Zobraziť
  30. September 202079,0 kB
 • Zápisnica o vyhodnotení obchodnej verejnej sútažeZobraziť
  24. September 20201,5 MB
 • Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Limbach” (2)Zobraziť
  23. September 20207,4 MB
 • Mapa k oznámeniu o strategickom dokumenteZobraziť
  23. September 20202,3 MB
 • Oznámenie o strategickom dokumente “Územný plán obce Limbach”Zobraziť
  23. September 2020176,8 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p.VlhaZobraziť
  23. September 2020313,4 kB
 • Oznámenie o začatí správneho konania – p. MačugaZobraziť
  23. September 2020321,0 kB
 • Príkaz starostky č.6/2020Zobraziť
  23. September 202062,6 kB
 • Pozvánka na 3.riadne zasadnutie OZ – 29.9.2020Zobraziť
  18. September 202054,5 kB
 • Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce LimbachZobraziť
  31. Júl 20203,7 MB
 • Oznámenie o prerušení dodávky el.energie dňa 14.8.2020Zobraziť
  30. Júl 202080,9 kB
 • Výsledok petícieZobraziť
  24. Júl 202088,2 kB
 • Rekonštrukcia ČOV Limbach – rozhodnutieZobraziť
  14. Júl 202076,0 kB
 • Dodatok č.1 k VZN č.4/2019Zobraziť
  1. Júl 2020586,4 kB
 • Pozvánka na 2.riadne OZ – 29.6.2020Zobraziť
  22. Jún 2020102,0 kB
 • Návrh verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce LimbachZobraziť
  12. Jún 2020444,0 kB
 • Návrh – verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov – pohostinstvoZobraziť
  12. Jún 2020798,6 kB
 • Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 2020371,1 kB
 • Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2020Zobraziť
  12. Jún 2020954,7 kB
 • Správa nezávislého audítora za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 2020323,1 kB
 • Záverečný účet za rok 2019Zobraziť
  12. Jún 20201,5 MB
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020Zobraziť
  9. Jún 202096,2 kB
 • Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií – MF SRZobraziť
  5. Jún 2020405,3 kB
 • Pozvánka na 2.mimoriadne OZ – 5.6.2020Zobraziť
  1. Jún 202038,0 kB
 • Nariadenie starostky – otvorenie MŠ a ZŠZobraziť
  29. Máj 202053,5 kB
 • Príkaz starostky obce Limbach č. 4/2020Zobraziť
  20. Máj 202082,0 kB
 • Dôvodová správa k návrhu zmeny VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na územi obce LimbachZobraziť
  20. Máj 2020211,7 kB
 • Návrh zmeny VZN č.4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na územi obce LimbachZobraziť
  20. Máj 202064,9 kB
 • Žiadosť o mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstvaZobraziť
  20. Máj 202061,2 kB
 • Pozvánka na 1.mimoriadne zasadnutie OZ LimbachZobraziť
  6. Máj 202059,4 kB
 • OR PZ – stránkové hodiny od 1.4.2020Zobraziť
  31. Marec 202084,6 kB
 • Príkaz starostky č.2/2020Zobraziť
  13. Marec 202068,6 kB
 • Príkaz starostky č.1/2020Zobraziť
  13. Marec 202066,6 kB
 • Oznámenie – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za roky 2018 a 2019Zobraziť
  13. Marec 2020678,2 kB
 • Pozvánka na OZ – 10.3.2020Zobraziť
  27. Február 202067,1 kB
 • Úprava rozpočtu č. 3/2020Zobraziť
  27. Február 202036,7 kB
 • Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2/2020Zobraziť
  25. Február 202063,5 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania IBV Limbach- pri Račom potoku II.(U29)Zobraziť
  21. Január 2020235,0 kB

Comments are closed.