Home » Úradná tabuľa 2022

Úradná tabuľa 2022

 • Pozvánka na 1.mimoriadne OZ Limbach – 4.5.2022Zobraziť
  29. Apríl 2022117,9 kB
 • Rozšírenie kapacít MŠ Častá – celková situáciaZobraziť
  29. Apríl 2022666,9 kB
 • Verejná vyhláška – rozšírenie kapacít MŠ Častá formou prístavbyZobraziť
  29. Apríl 2022361,5 kB
 • Oznámenie o vyhlásení výberového konania – riaditeľ MŠ VinosadyZobraziť
  25. Apríl 20221,3 MB
 • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ v LimbachuZobraziť
  19. Apríl 2022113,3 kB
 • Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH Limbach IBVZobraziť
  22. Marec 20222,0 MB
 • ÚPN Limbach – MapaZobraziť
  7. Marec 20222,8 MB
 • ÚPN-O Limbach – Zadanie – Vyhodnotenie pripomienkového konaniaZobraziť
  7. Marec 20228,2 MB
 • Územný plán obce Limbach – Zadanie – Návrh po prerokovaníZobraziť
  7. Marec 2022629,6 kB
 • Zápisnica z pracovného stretnutia poslancov a členov stavebnej komisie zo dňa 20.1.2022Zobraziť
  7. Marec 2022437,7 kB
 • Pozvánka na 1.riadne zasadnutie OZ v Limbachu – 7.3.2022Zobraziť
  1. Marec 202274,5 kB
 • Dôvodová správa k návrhu Dodatku č.1 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom obce LimbachZobraziť
  18. Február 2022439,9 kB
 • Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Limbach DODATOK č.1Zobraziť
  18. Február 2022401,2 kB

Comments are closed.