Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                                                                 1274

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                                       755

Počet odovzdaných obálok                                                                                                755

Počet platných hlas.lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva            721

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť                                                                                      9

Počet zvolených poslancov                                                                                                   9

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                       739

Výsledky volieb starostu obce:

Za starostku obce bola zvolená:

1. Anna Hrustičová, PaedDr., nezávislý kandidát     358

2. Branislav Kalman, JUDr., nezávislý kandidát           130

3. Miroslav Chvíla , nezávislý kandidát                         123

4. Antonín Koman, Bc., SDKÚ–DS a KDH                  106

5. Jaroslav Piják, Ing., nezávislý kandidát                        22       –   v súlade s § 19, zákona 346/1990    Zb. sa dňa 22.11.2010 vzdal  kandidatúry na   funkciu starostu  obce Limbach

Výsledky volieb poslancov do obecného zastupiteľstva:

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Michal Sadloň, nezávislý kandidát                            333

2. Ján Janušík, nezávislý kandidát                                303

3. Oľga Baďurová, PhDr., nezávislý kandidát             275

4.Adriana Čechovičová, Bc., nezávislý kandidát          223

5. Anna Futasová, nezávislý kandidát                            217

6. Miroslav Chvíla, nezávislý kandidát                          217

7. Branislav Šťastný, Ing.                                                210

8. Miriam Maceková, nezávislý kandidát                       209

9. Matej Farbula, nezávislý kandidát                              207

Náhradní kandidáti na poslancov obecného zatupiteľstva:

10. Alena Spišiaková, Ing. , nezávislý kandidát                 204

11. Róbert Hlavatovič, SDKÚ-DS a KDH                          202

12. Katarína Mrvová, RNDr., SDKÚ-DS a KDH               189

13. Vladimír Dohnal, Mgr. SDKÚ-DS a KDH                   178

14. Tomáš Tokoš, Ing., nezávislý kandidát                         167

15. Mária Krajčovičová, Mgr., nezávislý kandidát              166

16. Eduard Zubo, Ing., SDKÚ-DS a KDH                           159

17. Ľuboš Rybecký, nezávislý kandidát                               157

18. Ján Farbula, SMER                                                         151

19. Antonín Koman, Bc., SDKÚ-DS a KDH                       144

20. Marek Paščák, Ing., nezávislý kandidát                         142

21. Peter Petrovič, Ing., SDKÚ-DS a KDH                          130

22. Daniel Pavlovič, Ing., nezávislý kandidát                       113

23. Pavol Sokolík, nezávislý kandidát                                  107

24. Pavol Šulovský, Ing., nezávislý kandidát                         97

25. Albert Bystričan, Ing., nezávislý kandidát                        84