Opätovné testovanie v Obci Limbach
V rámci testovania na ochorenie COVID-19 obec opätovne zriadila jedno odberové miesto v bývalej reštaurácii Silvan na SNP 21/17, pri kruhovom objazde. Testovanie bude prebiehať iba počas soboty 13.3.2021 v čase od 8.00 do 18.00hod s prestávkou na obed od 12.00-13.00hod.

 

Na odber je možné sa vopred zaregistrovať na stránke dňa 11.3.2021 od 13.00 hod:

 

https://services.bookio.com/obec-limbach-restauracia-silvan/widget?lang=sk

 

Prosíme všetkých, aby počas testovania rešpektovali pokyny organizátorov/dobrovoľníkov a zdravotníkov, resp. polície a príslušníkov
ozbrojených síl.
Nezabudnite si vziať občiansky preukaz!
Zároveň žiadame občanov, aby na odberové miesto na testovanie prišli maximálne 5 minút pred termínom, ktorý si zarezervovali a ktorý im bol potvrdený sms alebo na mail.
Nezaregistrovaní obyvatelia majú možnosť prísť kedykoľvek, pričom budú zaradení do testovania a usmerňovaní príslušníkom ozbrojených síl a zodpovedným pracovníkom