Z dôvodu čiastočného uvoľňovania pandemických opatrení
opätovne zriaďujeme stránkové hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: 13,00 – 16,30
Utorok: 8,30 – 11,30 13,00 – 15,00
Streda: 8,30 – 11,30
Štvrtok: nestránkový
Piatok: nestránkový

Vstup do priestorov OÚ je povolený iba s negatívnym testom na
ochorenie COVID-19, s nasadeným respirátorom FFP2
a s povinnosťou dezinfikovať si ruky pri vstupe na OÚ. Vzhľadom
na veľkosť priestoru je možný vstup len jednej osobe.

Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie nariadení.

Kontakty na Obecný úrad v Limbachu:

Odpady, stočné: 0915 749 454
Dane a poplatky: 0911 740 579
Evidencia obyvateľstva, podateľňa: 0908 377 242
Technický úsek – drobné stavby, výrub drevín, územnoplánovacie informácie: 0911 918 148
Stavebný úrad: 0918 327 052

Občania môžu na komunikáciu s Obecným úradom využívať e-mailový,
telefonický kontakt alebo poštový kontakt, prípadne vhodiť svoje žiadosti a
dokumenty do poštovej schránky umiestnenej na budove OÚ – mimo
stránkových hodín.

Odporúčame platby uskutočňovať najmä bezhotovostne – internetbankingom
alebo priamym vkladom na účet v banke, príp. prostredníctvom pošty.

Obecná knižnica v Limbachu bude opätovne sprístupnená čitateľom od pondelka 26.4.2021 v čase od
14.00 hod do 16.30 hod.
Vstup je povolený max. 2 osobám v rovnakom čase, iba s negatívnym testom na ochorenie COVID-19,
s nasadeným respirátorom FFP2 a s povinnosťou dezinfikovať si ruky pri vstupe do knižnice.