V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2011/2012, ktoré budú k 11.12.2011 Vás upozorňujeme na možnosť zaslania požiadaviek alebo pripomienok k súčasne platným cestovným poriadkom do 3.8.2011 na OÚ v Limbachu.